Шосткинська публічна бібліотека

THE UNITING SPACE (THE US) HUB” – АНГЛІЙСЬКИЙ РОЗМОВНИЙ КЛУБ

Проєкт “Гнучкі навички сильної молоді”, продовження: сьогодні 18 травня говорили про критичне мислення.

У зв’язку з постійними глобальними турботами у формі економічних криз, епідемій та війн, віддалена форма праці стала все більш поширеною, що потребує навичок самоорганізації, лідерства, міжособистісної взаємодії, а також відповідальності за власні результати та вміння домовлятися. Уміння розуміти та ефективно керувати своїми емоціями, а також взаємодіяти з емоціями інших – ключова характеристика для працівника будь-якої сфери. Без критичного мислення та аналізу інформації неможливо працювати сьогодні. Навичка письмового висловлення своїх думок є важливим аспектом комунікативних навичок у сучасному світі. Софт скіли також є неповторними для людини. У робочому середовищі та на ринку праці, які швидко змінюються через технічний прогрес, це тип навичок, який наразі не може бути замінений штучним інтелектом. Це лише підвищить їх значення у майбутньому.

На зустрічі обговорювали поняття “критичне мислення”, що це означає та для чого взагалі вміти критично мислити. Також обговорювали в яких випадках ми можемо застосувати цю навичку та наводили приклади з власного досвіду. В кінці учасники мали можливість оцінити свою здатність критично мислити, виконавши цікаве завдання у групах.

Project “Flexible skills of strong youth”, continuation: today, May 18, they talked about critical thinking.

In connection with constant global concerns in the form of economic crises, epidemics and wars, the remote form of work has become more and more common, which requires the skills of self-organization, leadership, interpersonal interaction, as well as responsibility for one’s own results and the ability to negotiate. The ability to understand and effectively manage one’s emotions, as well as to interact with the emotions of others, is a key characteristic for an employee in any field. It is impossible to work today without critical thinking and information analysis. The ability to express one’s thoughts in writing is an important aspect of communication skills in today’s world. Soft skills are also unique to humans. In a work environment and labor market that is rapidly changing due to technological advances, this is the type of skill that cannot currently be replaced by artificial intelligence. This will only increase their value in the future.

At the meeting, the concept of “critical thinking” was discussed, what it means and what is the purpose of being able to think critically. We also discussed in which cases we can apply this skill and gave examples from our own experience. At the end, the participants had the opportunity to evaluate their ability to think critically by completing an interesting task in groups.

Поширити

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Scroll to Top